با یک حرکت کارشناس مناسب برای پروژه خود پیدا کنید

استخدام کارشناس پذیرش یک کارشناس

برای ساختن! به جمع کارشناسان ما بپیوندید

شروع به کار

مشاور آنلاین بازار چگونه کار میکند؟

ابتدا پروژه ای را که درخواست دارید کارشناسان برای شما انجام دهند ثبت کنید

مطالعه پروفایل کارشناسان و سپس دعوت کارشناس برای انجام پروژه یا منتظر پیشنهاد کارشناسان بمانید

در سامانه مشاور آنلاین بازار با کارشناس خود گفتگو کنید و فایلهای خود را تبادل کنید

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن به کارشناس پرداخت نخواهد شد

یافتن کارشناسان مناسب برای پروژه های شما

ساسان افهام

مشاور بازاریابی و کسب و کار

200,000تومان/ساعت
15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

ریحانه نیکنام

دکترای مدیریت کسب و کار

150,000تومان/ساعت
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

محسن خاشعی

مشاور بازاریابی و توسعه کسب و کار

150,000تومان/ساعت
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

آقای جستجوگر

یافتن افراد متخصص

30,000تومان/ساعت
5 سال تجربه 3 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه ها

شنیدن آنچه که مشتریان ما می گویند